Případová studie : Jednobarevný potisk netkané textilie.

Případová studie : Jednobarevný potisk netkané textilie.

Obracíte se na nás s nejrůznějšími požadavky na zabezpečení technologií pro značení nebo potisk předmětů různého charakteru. Aktuálně požadavek jednoho z našich klientů zněl jednoduše : Potřebuji značit jednobarevným logem plachty vyráběné z netkané textilie. Ideálně, aby tisková barva v sítotiskovém rámu při pokojové teplotě nezasychala, aby bylo možno vytisknout vzorek, nechat schválit klientem a bez jakéhokoliv vymývání a čištění rámu pokračovat za několik dní v tisku. Rovněž občas je potřeba natisknout např. 400ks jednorázově a poté dle potřeby dotisknout např. 30ks. Jelikož byl kladen důraz rovněž na pořizovací cenu celého řešení, byl výběr technologií jednoznačný : 1) tiskový stůl EASYSCREEN BL-S100, 2) tepelný lis pro sušení po tisku Max Armour START. Jako příslušenství bylo zvoleno : 1) Sítotiskový rám QUICK s upnutou síťovinou s motivem exponovaným během 30-ti vteřin na stroji RISO GOCCOPRO, 2) fixační lepidlo pro fixaci netkané textilie na tiskovou paletu ve stroji EASYSCREEN, 3) sítotisková páska pro „olepení“ rámu – účelem je ochrana rámu před pošpiněním tiskovou barvou a zpevnění míst v oblasti hrany tiskové těrky pro zvýšení mechanické odolnosti šablony, 4) plastisolová tisková barva InkMaster (pro zasušení potřebuje teplotu cca 150-180°C, při pokojové teplotě tedy v šabloně nezasychá). Je kalkulováno s kapacitou tisku cca 50ks / hodinu tímto způsobem. Všechny technologie a spotřební materiály lze pohodlně nakoupit v e-shopu POLYPRINT STORE. Máte také aplikaci, se kterou potřebujete pomoci? Doporučíme vhodné a adekvátní řešení pro danou aplikaci, vysvětlíme souvislosti a poskytneme potřebné know-how pro úspěšnou výrobu. Neváhejte nás kontaktovat!